Sytá rezavá barva na lehce zvlněných vlasech polodlouhé délky